جستجو برای:

   

502 آگهی

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

320 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 416,000,000
قیمت متری: 1,300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337127
تاریخ: 1399/03/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کارآموزی

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 19 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337126
تاریخ: 1399/03/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337125
تاریخ: 1399/03/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 690,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337124
تاریخ: 1399/03/08

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - منطقه آزاد

300 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337122
تاریخ: 1399/03/06

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - اداره نوغان

110 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 570,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337121
تاریخ: 1399/03/06

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

89 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 990,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337120
تاریخ: 1399/03/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

73 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337118
تاریخ: 1399/03/05

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,495,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337117
تاریخ: 1399/03/07

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

121 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337116
تاریخ: 1399/03/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337115
تاریخ: 1399/03/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337114
تاریخ: 1399/03/05

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

40 متر، تجاري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337112
تاریخ: 1399/03/01

فروش آپارتمان در رشت - ساغريسازان

58 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337111
تاریخ: 1399/03/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

106 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337109
تاریخ: 1399/03/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

147 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 980,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337108
تاریخ: 1399/03/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

1850 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337106
تاریخ: 1399/02/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

247 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,211,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337105
تاریخ: 1399/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 570,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337102
تاریخ: 1399/02/29

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337100
تاریخ: 1399/02/30

لطفا منتظر بمانید...