جستجو برای:

   

1320 مورد

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - خیابان تهران

مغازه و املاک تجاری 40 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326435
تاریخ: 1398/05/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بشمن

زمین - کلنگی 596 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326434
تاریخ: 1398/05/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

آپارتمان 98 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326432
تاریخ: 1398/05/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان ورزش

آپارتمان 97 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326431
تاریخ: 1398/05/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان همایون

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 864,000,000
قیمت متری: 7,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326429
تاریخ: 1398/04/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان تهران

زمین - کلنگی 223 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326428
تاریخ: 1398/04/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

آپارتمان 195 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 6
قیمت کل: 1,267,500,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326427
تاریخ: 1398/04/31

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - دهکده ساحلی

ويلا - خانه 300 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326426
تاریخ: 1398/04/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

زمین - کلنگی 1289 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 386,700,000
قیمت متری: 300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326425
تاریخ: 1398/04/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

زمین - کلنگی 186 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 139,500,000
قیمت متری: 750,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316445
تاریخ: 1398/04/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کلویر یک

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 20,000,000
قیمت متری: 600,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316444
تاریخ: 1398/04/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316442
تاریخ: 1398/04/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316441
تاریخ: 1398/04/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316440
تاریخ: 1398/04/30

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میدان مالا

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316438
تاریخ: 1398/04/30

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - منطقه آزاد

ويلا - خانه 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316437
تاریخ: 1398/04/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - شریعتی

زمین - کلنگی 952 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316436
تاریخ: 1398/04/30

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - پردیس

ويلا - خانه 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316435
تاریخ: 1398/04/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 83 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316433
تاریخ: 1398/05/02

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - غازیان

ويلا - خانه 145 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 570,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316432
تاریخ: 1398/04/26

لطفا منتظر بمانید...