جستجو برای:

   

1189 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 660,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316233
تاریخ: 1398/03/02

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - جهانگانی

ويلا - خانه 120 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 534,600,000
قیمت متری: 3,300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316232
تاریخ: 1398/03/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316231
تاریخ: 1398/03/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316230
تاریخ: 1398/03/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 78 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 284,700,000
قیمت متری: 3,650,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316229
تاریخ: 1398/03/01

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

مغازه و املاک تجاری 35 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316227
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316226
تاریخ: 1398/02/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

زمین - کلنگی 4000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316225
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

آپارتمان 71 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 240,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316224
تاریخ: 1398/02/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان مالا

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316223
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 81 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 688,500,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316222
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار اطباء

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316221
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - آذربایجان

آپارتمان 100 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316220
تاریخ: 1398/02/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316219
تاریخ: 1398/02/31

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

ويلا - خانه 142 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316218
تاریخ: 1398/02/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - دهکده ساحلی

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316216
تاریخ: 1398/02/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 82 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 355,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316215
تاریخ: 1398/02/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 78 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316214
تاریخ: 1398/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

آپارتمان 93.2 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316213
تاریخ: 1398/02/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - غازیان

زمین - کلنگی 750 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 975,000,000
قیمت متری: 1,300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316212
تاریخ: 1398/02/30

لطفا منتظر بمانید...